Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego za wybitną monografię z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych, mającą istotny wpływ na rozwój polskiej myśli pedagogicznej

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych zdecydowała w tym roku o wyróżnieniu dwóch prac. Jedną z nich jest publikacja wydana nakładem naszego Wydawnictwa – „Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją kulturową a ruchliwością konkurencyjną” Agnieszki Gromkowskiej-Melosik.

Druga to „Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji” Anny Odrowąż-Coates (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie).

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl