Młodzież wobec wyzwań współczesności – spotkanie z prof. UAM dr hab. Katarzyną Segiet oraz dr Kamilą Słupską wokół książki „Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych”

Wydawnictwo Naukowe UAM oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu zapraszają na spotkanie z prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet, redaktorem książki „Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych” oraz dr Kamilą Słupską, autorką rozdziału w publikacji. Promocja książki połączona będzie z wykładem „Młodzież wobec wyzwań współczesności. Wybrane zagadnienia”.

Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Czytelni Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 19.

Zapisy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.pbp.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy!

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl