„Uniwersyteckie Wykłady na Zamku” jeszcze raz

Wydawnictwo Naukowe UAM, Centrum Kultury Zamek oraz Fundacja UAM zapraszają na ponaddyscyplinarną dyskusję z Autorami książki Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie, będącą zwieńczeniem cyklu wykładów poświęconych różnym wartościom i problemom nurtującym dziś społeczeństwo. Różnorodność tematyki i podejść naukowych (oraz spojrzeń pozanaukowych) będzie inspiracją do odnalezienia wspólnej dla wszystkich płaszczyzny myśli.

Spotkanie z prof. Andrzejem Gulczyńskim, prof. Wojciechem Dajczakiem, prof. Rufinem Makarewiczem, prof. Marcinem Molskim, prof. Waldemarem Ratajczakiem oraz prof. Tomaszem Osiejukiem odbędzie się 23 maja o godz. 18.00 w Sali Kominkowej Centrum Kultury Zamek (Święty Marcin 80/82) w ramach obchodów Dekady Jubileuszowej UAM.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl