Wyniki konkursów 20. PDKN

KONKURS NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ AKADEMICKĄ

NAGRODA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Wydawnictwo Lekarskie PZWL
„Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów i lekarzy” pod redakcją Jacka Kruczyńskiego i Andrzeja Szulca

NAGRODA JM REKTORA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
„Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze zachodu autorstwa Krzysztofa Rzepkowskiego

WYRÓŻNIENIE

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
„Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku” autorstwa Tomasza Kempy

WYRÓŻNIENIE

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Za serię Literaturoznawstwo. Sylwetki:
- Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza – Przemysław Dakowicz
- Nowe mity. Twórczość Jáchyma Topola – Leszek Engelking
- Zofia Romanowiczowa. Pisarka nie tylko emigracyjna – Arkadiusz Morawiec

NAGRODA DZIENNIKARZY

Oficyna Wydawnicza ATUT
„Typografia kompletna. Kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego” autorstwa Ewy Repucho

NAGRODA SPECJALNA

darmowe stoisko podczas 21. Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej

dla wydawnictwa słowo/obraz/terytoria i fundacji terytoria książki
za wysoki poziom merytoryczny i edytorski zgłoszonych do konkursu publikacji

KONKURS NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ POPULARNONAUKOWĄ

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego i Muzeum Tatrzańskiego za najwyższy poziom edytorski za publikacje:
- „Sztuki Piękne pod Tatrami” autorstwa Teresy Jabłońskiej
- „Magia nart. Czas pionierów” autorstwa Beaty Słamy i Wojciecha Szatkowskiego
- „Żywot górala poczciwego. Spojrzenie po latach” autorstwa Wojciecha Brzegi

NAGRODA SPECJALNA

za podjęcie niedostrzeganego tematu

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski” pod redakcją Katarzyny Kabacińskiej-Łuczak i Doroty Żołądź-Strzelczyk

WYRÓŻNIENIE

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
„Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową… Heinrich Kunstmann – Joanna Kulmowa. Listy 1966–2009...” w przekładzie Marka Zybury, w opracowaniu Urszuli Chęcińskiej, Marka Zybury

WYRÓŻNIENIE

Wydawnictwo Biblioteki PWSFTiT im. Leona Schillera w Łodzi
„Sejsmograf duszy. Kino według Marii Kornatowskiej” wstęp, wybór i układ: Tadeusz Szczepański

WYRÓŻNIENIE

Wydawnictwo Miejskie Posnania
„Morderstwo w ratuszu. Poznań w latach 1894-1922 z Opalenicą w tle” autorstwa Magdaleny Mrugalskiej-Banaszak

KONKURS O NAGRODĘ STOWARZYSZENIA WYDAWCÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH IM. KS. EDWARDA PUDEŁKI

NAGRODA GŁÓWNA

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
„Relacja pierwsza z ksiąg O obrotach Mikołaja Kopernika” autorstwa Jerzego Joachima Retyka, w przekładzie Ignacego Lewandowskiego; wstęp i komentarz Jarosław Włodarczyk

NAGRODA POZAREGULAMINOWA

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
„Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 roku)” pod redakcją Jerzego Maternickiego, Joanny Pisulińskiej i Leonida Zaszkilniaka
„Złote lata polonistyki lwowskiej (1919-1939)” autorstwa Mariusza Chrostka

WYRÓŻNIENIE

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Arcydzieła literatury hiszpańskiej. Dziesięć wykładów” pod redakcją Magdy Potok

WYRÓŻNIENIE

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
„Linie nieba” autorstwa Piotra Patoczki

WYRÓŻNIENIE

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945-1955” autorstwa Macieja Szymanowicza

WYRÓŻNIENIE

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
„Gwara miejska bydgoszczan” autorstwa Andrzeja S. Dyszaka

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

za podjęcie tematu

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
„Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku” autorstwa Marcelego Tureczka

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl