21 lutego: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Tegoroczne obchody Dnia, odbywające się pod hasłem:

„Książki dla edukacji w języku ojczystym”
,

podkreślają znaczenie edukacji w językach narodowych i niezbędne dla osiągnięcia tego celu, publikowanie w tych językach książek i podręczników – zarówno w formie tradycyjnej, papierowej, jak i elektronicznej.

Więcej...

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl