O nas

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

 


Wydawnictwo Naukowe UAM już ponad 50 lat (od 1962 r.) działa jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu. Publikuje przede wszystkim monografie naukowe (w 50 seriach tematycznych), podręczniki, skrypty, słowniki, a także 25 czasopism naukowych (również w językach obcych). Rocznie ukazuje się ok. 150 tytułów. W ciągu tych lat za swoje osiągnięcia edytorskie otrzymaliśmy ponad 70 nagród, wyróżnień i nominacji, m.in. na Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA, Wrocławskich Targach Książki Naukowej, Nagrody Klio na Targach Książki Historycznej, nagrody Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki za najlepszy podręcznik akademicki oraz dyplomy i wyróżnienia w kolejnych edycjach Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych, organizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich. Wydawnictwo Naukowe UAM otrzymało w 2009 roku Nagrodę Główną – Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą książkę akademicką (monografia Krzysztofa Kurka Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782-1849), a w roku 2011 Nagrodę Główną – Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki (podręcznik Alojzego Wosia Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku).

Nasze książki prezentowane były na międzynarodowych wystawach polskiej książki naukowej organizowanych przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych w: Paryżu, Londynie, Lwowie, Rzymie, Sztokholmie, Wilnie, Pradze, Kijowie, Petersburgu i Dniepropietrowsku, Watykanie, Wiedniu, Madrycie, a także na międzynarodowych targach książki we Frankfurcie, Londynie, Zagrzebiu, Győr (Węgry) i Pekinie.

Wydawnictwo Naukowe UAM jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Poznańskich Dni Książki Naukowej, odbywających się nieprzerwanie od 1997 roku i gromadzących wydawców z całej Polski. Od 2013 roku targi rozszerzyły swoją formułę na Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej. Miejscem corocznych targów książki jest Collegium Maius.

Wydawnictwo jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i Polskiej Izby Książki.

Nasze publikacje dostępne są w księgarniach naukowych na terenie całego kraju oraz wielu księgarniach internetowych. Sprzedaż wysyłkową powadzimy też za pośrednictwem księgarni internetowej www.press.amu.edu.pl

Wydawnictwo Naukowe UAM już ponad 50 lat (od 1962 r.) działa jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu. Publikuje przede wszystkim monografie naukowe (w 50 seriach tematycznych), podręczniki, skrypty, słowniki, a także 25 czasopism naukowych (również w językach obcych). Rocznie ukazuje się ok. 150 tytułów. W ciągu tych lat za swoje osiągnięcia edytorskie otrzymaliśmy ponad 60 nagród, wyróżnień i nominacji, m.in. na Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA, Wrocławskich Targach Książki Naukowej, Nagrody Klio na Targach Książki Historycznej, nagrody Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki za najlepszy podręcznik akademicki oraz dyplomy i wyróżnienia w kolejnych edycjach Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych, organizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich. Wydawnictwo Naukowe UAM otrzymało w 2009 roku Nagrodę Główną – Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą książkę akademicką (monografia Krzysztofa Kurka Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782-1849), a w roku 2011 Nagrodę Główną – Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki (podręcznik Alojzego Wosia Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku).

Nasze książki prezentowane były na międzynarodowych wystawach polskiej książki naukowej organizowanych przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych w: Paryżu, Londynie, Lwowie, Rzymie, Sztokholmie, Wilnie, Pradze, Kijowie, Petersburgu i Dniepropietrowsku, Watykanie, Wiedniu, Madrycie, a także na międzynarodowych targach książki we Frankfurcie, Londynie, Zagrzebiu, Győr (Węgry) i Pekinie.

Wydawnictwo Naukowe UAM jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Poznańskich Dni Książki Naukowej, odbywających się nieprzerwanie od 1997 roku i gromadzących wydawców z całej Polski. Od 2013 roku targi rozszerzyły swoją formułę na Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej. Miejscem corocznych targów książki jest Collegium Maius.

Nasze publikacje dostępne są w księgarniach naukowych na terenie całego kraju oraz wielu księgarniach internetowych. Sprzedaż wysyłkową powadzimy też za pośrednictwem księgarni internetowej www.press.amu.edu.pl.

Galeria zdjęć

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl