19. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej 4-6 XI 2015, Collegium Maius

Trzy dni targowe umknęły szybko – bo było intensywnie...

W dniach od 4 do 6 listopada odbyła się kolejna edycja Poznańskich Dni Książki nie tylko naukowej. Rozstrzygnięto trzy konkursy: na Najlepszą Książkę Akademicką o Nagrodę MNiSW i Puchar JM Rektora UAM, o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Księdza Edwarda Pudełki oraz Konkurs na Najlepszą Książkę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania.

To był już trzeci rok, w którym kontynuowaliśmy i staraliśmy się rozwijać pomysł rozszerzonej formuły targowej. Dlatego oprócz niezawodnych wydawnictw najważniejszych ośrodków naukowych z całej Polski, gościliśmy wydawców książek popularnonaukowych (Bellona SA, Helion SA, Ossolineum, Państwowy Instytut Wydawniczy, Prószyński i S-ka, Publicat SA, słowo/obraz terytoria, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Wydawnictwo Sejmowe,  Wydawnictwo WiS, wydawnictwa muzealne: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Archeologicznego, Walk Niepodległościowych, Stowarzyszenie Rodu Kłopockich im. Janiny Kłopockiej, Twórczyni Znaku Rodła, Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”).

Staraliśmy się też skierować program towarzyszący targom do różnych środowisk – były więc panele dyskusyjne, spotkania dla licealistów, studencki kiermasz „Książka za książkę”, prezentacje komiksu ambitnego, promocje książek oraz wystawa fotograficzno-książkowa „Ogród różnorodności. Przyroda. Nauka. Kultura”. Profesor Henryk Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poprowadził dyskusję nt. „Marketing na rynku wydawniczym – jak zadowolić czytelników i z zyskiem sprzedawać książki?”. Wykład w ramach cyklu spotkań dla maturzystów „Po indeks na UAM” oraz stoisko Obwoźnej Czytelni Komiksów Biblioteki Uniwersyteckiej przedstawił Aleksander Gniot, wicedyrektor ds. zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, a prezentacji poszczególnych wydziałów UAM dokonali sami studenci, odpowiadając na pytanie: Co daje studiowanie? Spotkanie to przedłużyło się, bo pytań licealistów było – jak się okazało – dużo więcej, niż przewidywaliśmy.

Wraz ze studentkami z Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM zmieniliśmy też zasady i regulamin kiermaszu studenckiego „Książka za książkę” – w tym roku każdy poznaniak, nie tylko student, mógł w nastrojowej Sali Teatralnej Coll. Maius wymienić się zarówno podręcznikami akademickimi, jak i beletrystyką czy literaturą piękną – co zdecydowanie przyczyniło się do dużego zainteresowania kiermaszem.

Bardzo ciekawie wypadły również spotkania z autorami, których tematyka była różnorodna. W Nowym Kinie Pałacowym przedstawiono ogromną, dwutomową „Historię polskiego filmu dokumentalnego”, wyróżnioną Nagrodą Dziennikarzy, odbyła się promocja książki „Ratownictwo medyczne” połączona z pokazem technik pierwszej pomocy ratującej życie przez Marka Dąbrowskiego, wybitnego specjalistę w zakresie ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa, zdrowia publicznego i promocji zdrowia oraz gorąca dyskusja wokół książki „Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum”. Natomiast miłośnicy muzyki wysłuchali „Arcydzieł kameralistyki”, koncertu w Auli Novej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Wyniki konkursów

 

Konkurs na Najlepszą Książkę Akademicką

Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Za publikację „Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu” autorstwa Andrzeja Jacka Blikle (Wydawnictwo Helion)

Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Za publikację „Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960” autorstwa Jacka Friedricha (Wydawnictwo słowo/obraz terytoria)

Wyróżnienia

1. Za publikację „Katastrofizm, ateizm i inne obrachunki” autorstwa Jerzego Fiećki (Wydawnictwo Naukowe UAM)

2. Za publikację „Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale” pod redakcją naukową Małgorzaty Wierzbickiej (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

3. Za publikację „Auto CAD 2014 PL” autorstwa Andrzeja Pikonia (Wydawnictwo Helion)

4. Za publikację „Łódź Wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku” autorstwa Kazimierza Badziaka, Karola Chylaka, Małgorzaty Łapy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

Nagrodę dziennikarzy

za dwutomową publikację, w skład której wchodzą: „Historia filmu dokumentalnego (1896-1944)” autorstwa Małgorzaty Hendrykowskiej oraz „Historia filmu dokumentalnego (1945-2014)” pod redakcją naukową Małgorzaty Hendrykowskiej (Wydawnictwo Naukowe UAM)

 

Nagrodę specjalną – darmowe stoisko na 20. Poznańskich Dniach Książki nie tylko Naukowej

za publikację „Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce” autorstwa Ryszarda Nowickiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego)

Konkurs o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Księdza Edwarda Pudełki

NAGRODĘ GŁÓWNĄ

za publikację „Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych” autorstwa Edyty Chlebowskiej (Towarzystwo Naukowe KUL)

WYRÓŻNIENIE

1. Za publikację „Podstawy zarządzania organizacjami” autorstwa  Kazimierza Krzakiewicza i Szymona Cyferta (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

2. Za publikację „Wystarczy tylko otworzyć drzwi… Przedmioty w twórczości” Tadeusza Kantora autorstwa Dominiki Łarionow (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

3. Za publikację „Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego ” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

4. Za publikację „Nanorurki węglowe. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania” autorstwa Andrzeja Huczko, Magdaleny Kurcz, Magdaleny Popławskiej (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

Konkurs na Najlepszą Książkę Popularnonaukową

Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania

Za znakomity poziom edytorski dla Wydawnictwa słowo/obraz terytoria za dwie publikacje „Zapatrzenie. Myśląc o obrazach, myśląc o malarzach” autorstwa Joanny Pollakówny oraz „Mao Star. Instynktowne znikanie w przestrzeni” autorstwa Kapsydy Kobro-Okołowicz

Wyróżnienia

1. Za publikację „Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość” autorstwa Krzysztofa Mikulskiego (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

2. Za publikację „Między pokojem a wojną. Szkice o dyplomacji polskiej lat 1918-1945” autorstwa Marka Kornata i Wojciecha Materskiego (Wydawnictwo Sejmowe)

3. Za publikację „Człowiek – Biblia – Sztuka”, tekst: Bogusław Pawlaczyk, Obrazy: Michał Bartkowiak (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

4. Za publikację „Janka Kłopocka” (Wydawnictwo: Stowarzyszenie Rodu Kłopockich im. Janiny Kłopockiej)

Zobacz:
Pobierz załączniki:

Otwarcie 19. Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej
fot. Maciej Męczyński

Pierwszy dzień 19. Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej
fot. Maciej Męczyński

Promocja książek „Historia polskiego filmu dokumentalnego 1896−1944” autorstwa prof. Małgorzaty Hendrykowskiej oraz „Historia polskiego filmu dokumentalnego 1945−2014” pod red. nauk. prof. Małgorzaty Hendrykowskiej (Wydawnictwo Naukowe UAM), połączona z pokazem filmowym, moderator: prof. UAM dr hab. Mikołaj Jazdon.
fot. Maciej Męczyński

Drugi dzień 19. Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej

Przed maturą: „Komiks czy Książka? Literackie inspiracje, które odnajdziecie w komiksach” wykład w ramach cyklu spotkań maturzystów z pracownikami naukowymi UAM „Po indeks na UAM” oraz prezentację Obwoźnej Czytelni Komiksów Biblioteki Uniwersyteckiej poprowadził mgr Aleksander Gniot, wicedyrektor ds. zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
fot. Maciej Męczyński

Wykład - mgr Aleksander Gniot

Obwoźna czytelnia komiksów

Trzeci dzień 19. Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej

Konferencja dla nauczycieli w ramach projektu Wydawnictwa Naukowego UAM i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu nt. „Wspieranie rozwoju dziecka”.
fot. Maciej Męczyński

 


Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl