Dźwięki i fale

Rufin Makarewicz
Oceń książkę
(2 głosów)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2014
 • Wydanie: IV
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-2662-8
 • Liczba stron: 402
 • Liczba arkuszy wyd.: 27,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)

Autor prezentuje podstawowe zjawiska falowe i ich źródła, wyjaśnia, jak kształtować wrażenia dźwiękowe przez zmiany parametrów fizycznych fal. Do każdego rozdziału dołączono ćwiczenia rachunkowe, które wymagają umiejętności różniczkowania i całkowania, a w dalszych rozdziałach – znajomości liczb zespolonych. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków akustyka, reżyseria dźwięku, protetyka słuchu i ochrona przed hałasem, a także dla fizyków, oceanografów, matematyków, specjalistów elektroników i geofizyków.

Spis treści

1. WSTĘP

2. NATURA FALI AKUSTYCZNEJ
2.1. Propagacja stanu zaburzenia
2.2. Energia fali-energia akustyczna
Komentarz do rozdziału 2

3. WYSOKOŚĆ I BARWA DŹWIĘKU
3.1. Okres i częstotliwość fali
3.2. Interwały muzyczne
3.3. Dźwięk złożony
3.4. Muzyka
Komentarz do rozdziału 3
Ćwiczenia

4. GŁOŚNOŚĆ DŹWIĘKU
4.1. Średnie natężenie
4.2. Średni kwadrat ciśnienia
4.3. Poziom natężenia
4.4. Poziom ciśnienia
Komentarz do rozdziału 4
Ćwiczenia

5. SUPERPOZYCJA FAL
5.1. Zasada superpozycji
5.2. Fale koherentne - stała różnica faz (interferencja)
5.3. Fale koherentne - zmienna różnica faz (dudnienia)
5.4. Fale niekoherentne
Komentarz do rozdziału 5
Ćwiczenia

6. FALA PŁASKA
6.1. Podstawowe zależności
6.2. Długość i okres fali periodycznej
6.3. Dynamika ruchu cząstki akustycznej
6.4. Kinematyka ruchu cząstki akustycznej
6.5. Prędkość propagacji
Komentarz do rozdziału 6
Ćwiczenia

7. FALA KULISTA
7.1. Podstawowe zależności
7.2. Źródło bezkierunkowe
7.3. Źródło kierunkowe
Komentarz do rozdziału 7
Ćwiczenia

8. ODBICIE
8.1. Fala płaska
8.2. Fala kulista
Komentarz do rozdziału 8
Ćwiczenia

9. FALE W PRZESTRZENI ZAMKNIĘTEJ
9.1. Fale koherentne
9.2. Fale niekoherentne
9.3. Czas pogłosu
Komentarz do rozdziału 9
Ćwiczenia

10. FALE STOJĄCE
10.1. Dźwiękowód dwustronnie zamknięty
10.2. Dźwiękowód jednostronnie zamknięty
10.3. Instrumenty dęte
10.4. Dźwiękowód dwustronnie otwarty
10.5. Dźwięki mowy
Komentarz do rozdziału 10
Ćwiczenia

11. UKŁADY AKUSTYCZNE
11.1. Dźwiękowód dwustronnie otwarty
11.2. Dźwiękowód dwustronnie zamknięty
11.3. Dźwiękowód jednostronnie zamknięty
Komentarz do rozdziału 11
Ćwiczenia

12. ŹRÓDŁA DYSKRETNE
12.1. Superpozycja dwóch fal
12.2. Źródła niekoherentne
12.3. Źródła koherentne
Komentarz do rozdziału 12
Ćwiczenia

13. ŹRÓDŁA ROZCIĄGŁE
13.1. Źródło liniowe niekoherentne
13.2. Źródło powierzchniowe niekoherentne
13.3. Koherentne źródło liniowe
13.4. Źródło powierzchniowe koherentne
Komentarz do rozdziału 13
Ćwiczenia

14. DYFRAKCJA
14.1. Zasada Huygensa
14.2. Dyfrakcja na szczelinie
14.3. Lokalizacja źródła
Komentarz do rozdziału 14
Ćwiczenia

15. ROZPRASZANIE I REFRAKCJA
15.1. Załamanie
15.2. Rozpraszanie
15.3. Refrakcja w atmosferze
15.4. Strefa ciszy
15.5. Dźwiękowód atmosferyczny
Komentarz do rozdziału 15
Ćwiczenia

16. EFEKT DOPPLERA I UNOSZENIA
16.1. Efekt Dopplera
16.2. Efekt unoszenia
16.3. Fala uderzeniowa N
Komentarz do rozdziału 16
Ćwiczenia

17. ZAKOŃCZENIE

Indeks rzeczowy

Indeks nazwisk

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl