Anthemountas Valley Archaeological Project. Part I. Region, Sites, Research and Preliminary Results

Janusz Czebreszuk, Andreou Stelios, Maria Pappa

Praca jest podsumowaniem badań interdyscyplinarnych, dotyczących osadnictwa pradziejowego w Grecji Północnej, prowadzonych w latach 2010–2014 we współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Badana w ramach projektu Dolina Anthemountasu jest wyjątkowa ze względu na potencjał badawczy, jaki oferuje w świetle poznania dynamiki rozwoju osadnictwa, a także jego kontekstu środowiskowego – co odzwierciedlone zostało w monografii. Skatalogowano stanowiska archeologiczne w Dolinie Anthemountasu, a także dokonano ich wstępnego opracowania pod kątem morfologii, chronologii i materiału archeologicznego. Ponadto sprecyzowano dalsze kroki, jakie podjęte zostaną w ramach długofalowej współpracy polsko-greckiej w badaniach nad przeszłością Grecji Północnej.

Additional Info

  • Dziedzina: Archeologia
  • Typ publikacji: Monografia
  • Termin wydania: -
  • :::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl